نظرسنجی مشتریان

نظرسنجی بررسی محصولات از مشتریان گروه صنعتی فرنیو

با سلام پرسشنامه ای که پیش رو دارید، به دنبال دریافت نظرات مشتریان گروه صنعتی فرنیو در ارتباط بررسی محصولات تولید شده است. نتایج این بررسی در گرو پاسخ دقیق و صادقانه شماست. پاسخ های شما محرمانه خواهد ماند. پاسخ دهنده محترم، لطفا در صورتیکه از تلفن همراه برای پاسخگویی استفاده می نمایید؛ لطفا حالت چرخش صفحه را فعال نموده تا تمامی گزینه ها را به صورت یکجا مشاهده نموده و فرآیند پاسخگویی به سوالات آسان تر گردد.
مشخصات فردی
کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده

شکل ظاهری محصول

کیفیت و خدمات ارائه شده نسبت به قیمت

میزان انطباق محصولات و خدمات با خواسته شما

ارسال کالا و خدمات

نحوه برخورد و رفتار پرسنل

حضور به موقع پرسنل جهت نصب صندوق

تمیزی و ظرافت انجام کار

وضعیت ظاهری پرسنل و رعایت نکات ایمنی

سرعت انجام کار

تحویل به موقع محصول

احترام به مشتری

نحوه برخورد پرسنل شرکت

نحوه ارتباط با مدیران شرکت

پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات وی

نحوه پیگیری نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما

واحد فروش

نحوه برخورد کارشناس فروش

زمان انتظار جهت تماس با فروشنده

رضایت از عملکرد کلی واحد فروش

واحد حسابداری

نحوه برخورد کارکنان بخش حسابداری

نحوه تسویه حساب

هماهنگی بخش مالی و فروش

سرعت انجام عملیات مالی مشتری

در صورتی که پیشنهادی در جهت بهبود عملکرد ما در ارائه کالاها و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما بوده و در این پرسشنامه لحاظ نشده است آنرا در این قسمت مرقوم فرمائید :