مجوزها


آنچه باید بدانید


شاید شما هم به فکر راه اندازی یک سایت اینترنتی هستید و در این صورت مجوزهایی که برای این کار لازم است ذهن شما را درگیر خود کرده است. در این مقله سعی شده است که پاسخ این سوال شما به طور کامل داده شود و کاملاً از این موضوع مطلع شوید که برای راه اندازی یک سایت نیاز به چه مجوزهایی است.اگر راجع به راه اندازی سایت اینترنتی اطلاع چندانی نداشته باشید، یا اگر نمادها و آیکون هایی که در گوشه و کنار سایت های مختلف وجود دارند، به چشم تان خورده باشد، حتماً با خودتان فکر می کنید که برای راه اندازی سایت باید از سازمان خاصی جواز دریافت کنید. اما حقیقت امر این است که در حال حاضر هیچ نوع مجوزی برای داشتن و راه اندازی سایت نیازی نیست و شما یا هر کس دیگری می توانید چندین سایت را روی شبکۀ جهانی اینترنت داشته باشید و آنها را مدیریت کنید.ss