مجوزها


آنچه باید بدانید


پروانه بهره برداری، مجوز و سندی است که به تمامی واحدهای صنعتی که اقدام به نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین تولید آزمایشی می نمایند اختصاص می یابد.خرید از فروشندگان زیرزمینی و بدون پروانه بهره برداری، عواقب بسیاری بهمراه خواهد داشت؛ میتوانید چند نمونه از تفاوت های خرید از شرکت های معتبر و غیرمعتبر را در ویدئوی زیر مشاهده نمایید.