درخواست نمایندگی

توضیحات درخواست نمایندگی

چنانچه مایل به دریافت نمایندگی فروش هستید لطفا فرم زیر را پر نموده و درخواست خود را ارسال نمایید تا از سوی کارشناسان مجرب کمپانی ماشین سازی فرنیو مورد ارزیابی قرار گیرد.


فرم ارسال درخواست نمایندگی