استخدام

همکاری با ما

ما اعتقاد داریم سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. جذبِ افراد متخصص و کوشا در سرلوحه اهداف این شرکت قرار دارد. بنابراین از تمام علاقه‌مندان به حضور در گروه صنعتی فرنیو ، دعوت می‌کنیم تا به جمع ما بپیوندند. ما چشم‌ به راه حضور افراد توانمند و خلاق هستیم و زمینه‌های لازم را برای فعالیت این افراد فراهم کرده‌ایم.مهندس برق

 • جنسیت: آقا و خانم
 • مسلط به الکترونیک
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

 

مشاور تلفنی

 • جنسیت: خانم
 • روابط عمومی بالا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

 

مترجم زبان انگلیسی

 • جنسیت: آقا و خانم
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 • ساکن گرگان

 

مترجم زبان کردی

 • جنسیت: آقا و خانم
 • مسلط به زبان کردی
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 • ساکن گرگان

 

استادکار گاوصندوق سازی

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به خم کاری فلز
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 • ساکن گرگان

 

مهندس مکانیک

 • جنسیت: آقا و خانم
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

 

مهندس صنایع

 • جنسیت: آقا و خانم
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

حسابدار و کارشناس امور مالی

 • جنسیت: آقا و خانم
 • مسلط به نرم افزار حسابداری
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 

کارشناس فروش

 • جنسیت: آقا 
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی 

نقاش صنعتی

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به نقاشی صنعتی
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 

تراشکار

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به نقاشی صنعتی
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 • دارای سابقه کار
 • دارای انضباط و روحیه کار تیمی
 • حداکثر سن 35 سال
 

اپراتور دستگاه لیزر

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به برش لیزر
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 • دارای سابقه کار
 •  دارای انضباط و روحیه کار تیمی
 •  حداکثر سن 35 سال

برقکار صنعتی

 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 • دارای سابقه کار
 •  دارای انضباط و روحیه کار تیمی
 •  حداکثر سن 35 سال

جوشکار ماهر

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به جوشکاری
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

استادکار بنا

 

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به کارهای ساختمانی و بنایی
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

 

مهندس کامپیوتر نرم افزار

 • جنسیت: آقا و خانم
 • دارای بیمه
 • حقوق حداقل مطابق با اداره کار
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • ساکن گرگان

منشی

 • جنسیت : خانم
 • نوع قرارداد : تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

نیروی خدماتی

 • جنسیت: خانم
 • امور خدماتی ، نظافت و...
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

تولید محتوا

 • جنسیت: آقا و خانم
 • مسلط به تولید محتوا و گرافیک
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی
 

نقشه کشی صنعتی

 • جنسیت: آقا و خانم
 • مسلط به SolidWork
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

گچ کار

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به کارهای ساختمانی و گچکاری
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

سنگکار

 • جنسیت: آقا
 • مسلط به کارهای ساختمانی و سنگ کاری
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی

کارگر ساده

 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق مکفی