محصولات فرنیو

امکان حرکت ویترین آسانسوری به بیرون فروشگاه با استفاده از ریلی که در زیر صندوق نصب می گردد و به وسیله موتور (برقی) یا دستی حرکت کرده و از فروشگاه شما خارج می شود.

ثبت امتیاز و نظر

5
+5

نوشتن دیدگاه