با اینکه مرحله اول و دوم آزمایش های دانشگاه آکسفورد موفقیت آمیز بوده، اما در مرحله سوم و نهایی، که واکسن مورد آزمایش به سی هزار نفر تزریق می شود، یک واکنش منفی مشاهده شده است و هرگاه در آزمایش های تولید واکسن، یکی از افراد مورد آزمایش به علت ناشناخته ای بیمار شود، آزمایش را تا مشخص شدن علت بیماری متوقف می کنند.

این توقف برای بار دوم در تحقیقات دانشگاه آکسفورد رخ می دهد و با توجه به اینکه وضعیت بیمار وخیم نیست پیش بینی می شود به زودی آزمایشات از سر گرفته شود.

بنابر گفته سازمان بهداشت جهانی، حدود ۱۸۰ واکسن درسراسر دنیا در دست آزمایش است اما تاکنون تحقیقات بالینی هیچ کدام کامل نشده است.

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه