مشتریان

چگونه ما قابل اعتماد مشتریان خود هستیم

اگرچه بسیاری از برندها بر روی روش های پرهزینه برای جلب نظر مخاطب هدف تمرکز دارند، اما نسل جدید کارآفرینان بر روی اهمیت اعتماد مشتریان به یک برند تاکید دارند. امروزه مشتریان ما انتظارات بسیار زیادی از محصولات تولید شده توسط مجوعه را دارند. این امر تا حد خیلی زیادی حساسیت ما را در تولید محصولات با کیفیت ، دقیق و ایمن را بالا برده است.

جناب محمدیان - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب محمدیان

Iran - سمنان - شاهرود
جناب منصوری - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب منصوری

Iran - خراسان شمالی - آشخانه
جناب عالی زاده - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب عالی زاده

Iran - بوشهر - بوشهر
جناب سمیعی - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب سمیعی

Iran - گلستان - فاضل‌آباد
جناب پور حجتی - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب پور حجتی

Iran - مازندران - عباس‌آباد
جناب ناصر میلانی - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب ناصر میلانی

Iran - مازندران - بابلسر
آقایان الهام فر و شاهینی - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

آقایان الهام فر و شاهینی

Iran - گلستان - گرگان
جناب دردی زاده - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب دردی زاده

Iran - گلستان - بندر ترکمن
جناب احمدی - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

جناب احمدی

Iran - گلستان - بندر ترکمن