شرایط نمایندگی

قوانین اعطای مجوز نمایندگی

مفاد قوانین اعطای جواز نمایندگی به شرح زیر میباشد. 

 

افرادحقوقی:

 • آگهی تاسيس و آگهي آخرين تغييرات شرکت
 • کپي شناسنامه وکارت ملي مدير عامل و يا افراد داراي حق امضاء
 • داشتن مکاني مناسب جهت عرضه محصولات ،کپي اجاره خط
 •  رزومه کاري
 • فعاليت هاي مشابه (نمايندگي از شرکتهای ديگر)
 • تلفن و آدرس دقيق پستی محل شرکت

افراد حقيقی :

 • حسن شهرت، عدم اعتیاد، سلامت کار، امانتداری
 • نداشتن پیشینه کیفری
 • تجربه کاری در زمینه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
 • جواز کسب
 • کپي شناسنامه وکارت ملي
 • تلفن وآدرس دقيق پستي
 • داشتن مکانی مناسب جهت عرضه محصولات،کپی اجاره خط