نمایندگان

چگونه ما قابل اعتماد نمایندگان خود هستیم

اگرچه بسیاری از برندها بر روی روش های پرهزینه برای جلب نظر مخاطب هدف تمرکز دارند، اما نسل جدید کارآفرینان بر روی اهمیت اعتماد نمایندگان به یک برند تاکید دارند. امروزه نمایندگان ما انتظارات بسیار زیادی از محصولات تولید شده توسط مجوعه را دارند. این امر تا حد خیلی زیادی حساسیت ما را در تولید محصولات با کیفیت ، دقیق و ایمن را بالا برده است.

محمود جهانی - گروه صنعتی فرنیو | تولید کننده بزرگترین گاوصندوق آسانسوری در ایران

محمود جهانی

Iran - تهران - تهران