تصاویری از حضور گروه صنعتی فرنیو در نمایشگاه بین المللی طلا شیراز

تصاویری از حضور گروه صنعتی فرنیو در نمایشگاه طلا و جواهر شیراز ( جم پارس ۲۰۱۹ ) که در تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگذار گردید را مشاهده میکنید.

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نمایشگاه طلا و جواهر شیراز

نوشتن دیدگاه